Архів категорії Правові питання

Юридичні аспекти працевлаштування в Україні та за кордоном. Законодавство про зарплату в Україні.

Законодавство України про роботу вагітних жінок та жінок з дітьми

Якщо проаналізувати законодавство щодо регулювання праці жінок, то стає зрозуміло, що жінкам, які мають дітей віком до 3 років, та вагітним надаються найбільші пільги. Це не повинно дивувати, бо вагітність є важким періодом в психологічному та фізичному відношенні. Дуже рідко жінкам в цей період вдається проявляти високу працездатність. Що стосується жінок, які народили дітей, на… Read More »

Робота для студентів денної форми навчання – правові обмеження і норми

Після того, як починається у ВНЗ навчальний рік, знову набуває популярності питання про можливість працевлаштування студентів, що навчаються на денній формі. Студентів цікавлять різні аспекти, що стосуються законного працевлаштування, суміщення графіків навчання і роботи, а також встановлені державою норми і вимоги щодо роботи під час навчання. Нижче у статті ми спробуємо максимально розглянути законність та… Read More »

Порядок звільнення з роботи і розрахунку при звільненні працівника

Роботодавець або уповноважений ним орган повинен в день звільнення працівника видати йому оформлену належним чином трудову книжку та здійснити повний розрахунок. Термін розрахунку при звільненні працівника з роботи регламентований у статті 166 Кодексу законів про працю. При звільненні працівника з ініціативи роботодавця або уповноваженого роботодавцем органу йому необхідно видати у день звільнення копію наказу. Як… Read More »

Звільнення з роботи при невідповідності працівника займаній посаді

Як вказано в пункті 2 статті 40 Кодексу законів про працю, роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадку, коли було встановлено невідповідність займаній посаді, а також при невиконанні обов’язків у зв’язку зі станом здоров’я або недостатньою кваліфікацію, що унеможливлює продовження роботи. При цьому встановленою невідповідністю посаді може бути невідповідне виконання своїх трудових обов’язків… Read More »

Звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату і змінами в організації виробництва

Як вказано в частині 3 статті 36 Кодексу законів про працю, при зміні керівника підприємства або під час його реорганізації (поділу, злиття, перетворення, приєднання, виділення) трудові договори працівників залишаються в силі. Слід зазначити, що скасування дії трудового договору керівником підприємства або уповноваженим органом допускається тільки при зменшенні штату або чисельності працівників, про що йдеться в… Read More »