Tag Archives: звільнення з роботи жінок

Звільнення з роботи у зв’язку зі скороченням штату і змінами в організації виробництва

Як вказано в частині 3 статті 36 Кодексу законів про працю, при зміні керівника підприємства або під час його реорганізації (поділу, злиття, перетворення, приєднання, виділення) трудові договори працівників залишаються в силі. Слід зазначити, що скасування дії трудового договору керівником підприємства або уповноваженим органом допускається тільки при зменшенні штату або чисельності працівників, про що йдеться в… Read More »

Звільнення з роботи за згодою сторін та при закінченні строку дії трудового договору

При розриві трудового договору між працівником і роботодавцем за згодою сторін, як вказано в пункті 1 статті 36 Кодексу законів про працю, має бути відповідне волевиявлення не тільки працівника, але й роботодавця. Таке звільнення з роботи і припинення дії трудового договору потрібно відрізняти від звільнення працівника за власним бажанням, яке, згідно статті 38 Кодексу законів… Read More »