Tag Archives: невідповідність посаді працівника

Звільнення з роботи при невідповідності працівника займаній посаді

Як вказано в пункті 2 статті 40 Кодексу законів про працю, роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадку, коли було встановлено невідповідність займаній посаді, а також при невиконанні обов’язків у зв’язку зі станом здоров’я або недостатньою кваліфікацію, що унеможливлює продовження роботи. При цьому встановленою невідповідністю посаді може бути невідповідне виконання своїх трудових обов’язків… Read More »